Toepassingen

Het NWB wordt vaak gebruikt in toepassingen en producten waarbij een locatiereferentie aan het wegennet gekoppeld wordt. Denk aan het bepalen van de locatie van een verkeersongeluk. De mogelijkheid om die koppeling te maken, maakt het NWB een belangrijk instrument. Maar het bestand wordt voor meer doeleinden gebruikt. Zo gebruikt het CBS de database om trends te kunnen herkennen aan de hand van statistische verkeersgegevens.

Het NWB is toegankelijk voor iedereen en wordt gebruikt door een brede groep afnemers. Grofweg zijn de toepassingen van het NWB te verdelen in 4 domeinen.