Scanauto's | Gemeente Den Haag

In de gemeente Den Haag rijden scanauto’s die nagaan of geparkeerde auto’s juist zijn geparkeerd of niet. Op jaarbasis worden miljoenen auto’s gescand. Om de analyse van die data makkelijker te maken gebruikt de gemeente het NWB. Daarnaast wordt het NWB door Den Haag ook gebruikt om parkeerplekken in kaart te brengen die niet fysiek waarneembaar zijn. Op sommige plekken in Den Haag is het namelijk toegestaan om je auto op de weg te parkeren. Dankzij het NWB weet de gemeente precies waar die plekken liggen.

Monitor Ruimtegebruik | Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is een van de koplopers bij het gebruik van het NWB. Een goed voorbeeld van een toepassing is het boekje ‘Monitor Ruimtegebruik’ dat door middel van data uit het NWB is samengesteld. Daarin zijn bouwblokken gegenereerd waarmee de gemeente gebieden die anders zijn dan normale wijken in kaart brengt, zoals woonwijken tussen de verschillende stations, waar de komende jaren veel gebouwd wordt. Dankzij die bouwblokken is dat gebied goed te monitoren op leefbaarheidsfactoren.

Bereikbaarheidstatistiek | CBS

Het CBS gebruikt het NWB om bereikbaarheidstatistieken te maken. Deze statistieken laten vervolgens zien wat de afstand is naar voorzieningen in een wijk;  zoals scholen en ziekenhuizen.