Geluidsberekening | DAT.Mobility

DAT.Mobility maakt data-analyses op het gebied van mobiliteit. Zij gebruiken het NWB om de impact van een nieuwe weg op de omgeving te voorspellen. Op allerlei manieren. Met de modellen kan DAT.Mobility voorspellen worden hoe de geluidsoverlast van een weg op de omgeving is.

Geluidsberekening | Gemeenten en provincies

In opdracht van gemeenten en provincies wordt het NWB gebruikt zodat gemeenten en provincies de leefbaarheid in het gebied kunnen voorspellen.