Welkom op de website van het Nationaal Wegenbestand!

Nieuws

03-03-2023

NWB+ wat is dat precies?

Het ministerie van IenW is een meerjarig programma gestart om het digitale wegennetwerk verder te verbeteren, waarin ook rekening gehouden wordt met gegevens die in het kader van Real Time Traffic Information beschikbaar moeten worden gesteld. Lees meer
lees meer over NWB+ wat is dat precies?
24-01-2023

Schoolzones

In december vorig jaar is een proef gestart in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meijerijstad waarbij informatie over meer dan 500 scholen en schoolzones vanuit het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) wordt getoond in de (navigatie)systemen van Flitsmeister, Waze, Locatienet en ANWB Onderweg. Lees meer
lees meer over Schoolzones
26-10-2022

Wegcategorieën in het NWB

De wegcategorie is een indeling van wegen met een bepaald doel. Hoe je indeelt is echter sterk afhankelijk van het doel. Lees meer
lees meer over Wegcategorieën in het NWB

Bekijk alle nieuwsberichten

2022 in cijfers

ca. 270
wegbeheerders
beheren het NWB

99,9% van de
gemeentelijke wegen
met bebouwing staan in
het bestand

189.411  km
lang is het totale
wegdek van
nederland

1.476.641
wegvakken staan in
het NWB

806.000
mutaties zijn er in 2021 in
het NWB doorgevoerd

De verdeling in km is
Rijk: 8.412
Provincie: 13.143
Gemeenten: 159.170
Waterschappen: 7.475
Overige: 1.211

159.143
hectopunten zijn verwerkt
in het NWB

1982 is het
bouwjaar van het
oudste nog actuele
wegvak

Bekijk alle cijfers en de maandrapportages