Welkom op de website van het Nationaal Wegenbestand!

Nieuws

27-11-2023

Data voor Logisitiek

Al enkele jaren beheert Matrixian data-items voor de logistieke sector in opdracht van het ministerie van IenW. Deze data zijn vrijwel allemaal gebaseerd op verkeersborden. Het ministerie heeft daarom aan NDW gevraagd deze data en de ontsluiting daarvan in de loop van 2024 voor de logistieke dienstverleners in beheer te nemen en daarvoor de applicatie George te laten gebruiken door de wegbeheerders. Lees meer
lees meer over Data voor Logisitiek
24-11-2023

Verkenning Kruispunten

Op donderdag 16 november was er een bijzondere bijeenkomst van de werkgroep wegkenmerken, die geheel gewijd was aan kruispunten en kruispuntinformatie. In dit overleg zijn de verschillende verkenningen die afgelopen periode zijn uitgevoerd gepresenteerd. Lees meer
lees meer over Verkenning Kruispunten
31-10-2023

Aankomende Aanpassingen Baansubsoorten

De komende maanden zullen er aanpassingen doorgevoerd worden aan de baansubsoorten van wegvakken in het NWB (attribuut BST_CODE), zoals eerder aangekondigd in de NWB nieuwsbrief. Sommige codes komen te vervallen en er worden enkele nieuwe codes geïntroduceerd. Daarnaast is bij veel bestaande codes de definitie aangepast en zullen ze daardoor anders gebruikt gaan worden. Lees meer
lees meer over Aankomende Aanpassingen Baansubsoorten

Bekijk alle nieuwsberichten

2022 in cijfers

ca. 270
wegbeheerders
beheren het NWB

99,9% van de
gemeentelijke wegen
met bebouwing staan in
het bestand

189.411  km
lang is het totale
wegdek van
nederland

1.476.641
wegvakken staan in
het NWB

806.000
mutaties zijn er in 2021 in
het NWB doorgevoerd

De verdeling in km is
Rijk: 8.412
Provincie: 13.143
Gemeenten: 159.170
Waterschappen: 7.475
Overige: 1.211

159.143
hectopunten zijn verwerkt
in het NWB

1982 is het
bouwjaar van het
oudste nog actuele
wegvak

Bekijk alle cijfers en de maandrapportages