Locatiebepaling | Allianz

Verzekeraar Allianz gebruikt het NWB om bergingsmaatschappijen te laten weten waar ze een auto met schade kunnen ophalen. De medewerker van Allianz alarmcentrale naar het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje en het NWB doet de rest.

Locatiebepaling | Politie

Het NWB is een belangrijk onderdeel van de werkprocessen van de politie. In de meldkamer wordt de data onder andere gebruikt om agenten naar een incident toe te sturen. Ook de locatie van oude én nog aan te leggen wegen haalt de politie uit het NWB, zodat de politiemensen altijd weten waar ze precies moeten zijn.

Locatiebepaling | Eurocross

Eurocross is een alarmcentrale die verzekeraars en leasebedrijven helpt bij medische hulpverlening en reishulpverlening bij pech en schade. Ze gebruiken het NWB om de precieze locatie van een incident te bepalen en om te bepalen welke hulpverlener of verkeerscentrale naar het incident toe moet.