Welkom op de website van het Nationaal Wegenbestand!

Nieuws

17-07-2023

NWB Wegen Dagelijks gepubliceerd

Recent is een nieuwe dataset van het NWB gepubliceerd; het NWB Wegen Dagelijks. Het grootste verschil met de reguliere NWB wegen producten is, zoals de naam al doet vermoeden, dat de dataset dagelijks wordt geactualiseerd. Gebruikers hoeven hierdoor niet te wachten op een nieuwe maandversie van de NWB producten maar kunnen de door Kragten gemaakte (geometrische) mutaties direct de volgende dag bekijken, gebruiken en eventueel downloaden. Lees meer
lees meer over NWB Wegen Dagelijks gepubliceerd
07-07-2023

Functional Road Class aangepast

In de juli versie van het NWB is de classificatie van het Functional Road Class attribuut (FCR) gewijzigd. Het FCR-attribuut geeft een classificatie op basis van de belangrijkheid van de rol die de weg vervult in het wegennetwerk. Lees meer
lees meer over Functional Road Class aangepast
20-06-2023

Update NWB

Veel gebruikers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de tool van Kragen voor het muteren van snelheden. Deze tool is medio maart, als voorbereiding op het in gebruik nemen van de muteerapplicatie NWB+ uitgezet. Lees meer
lees meer over Update NWB

Bekijk alle nieuwsberichten

2022 in cijfers

ca. 270
wegbeheerders
beheren het NWB

99,9% van de
gemeentelijke wegen
met bebouwing staan in
het bestand

189.411  km
lang is het totale
wegdek van
nederland

1.476.641
wegvakken staan in
het NWB

806.000
mutaties zijn er in 2021 in
het NWB doorgevoerd

De verdeling in km is
Rijk: 8.412
Provincie: 13.143
Gemeenten: 159.170
Waterschappen: 7.475
Overige: 1.211

159.143
hectopunten zijn verwerkt
in het NWB

1982 is het
bouwjaar van het
oudste nog actuele
wegvak

Bekijk alle cijfers en de maandrapportages