Welkom op de website van het Nationaal Wegenbestand!

Nieuws

19-02-2024

Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"

Bij het opruimen van de NWB archieven kwamen we dit mooie artikel tegen over de Dienst Verkeersongevallen registratie (kortweg de 'VOR'). Hierin wordt onder andere het Verkeersongevallen-registratie Locatienetwerk (VLN) beschreven, de voorloper van het NWB Wegen. Lees meer
lees meer over Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"
27-11-2023

Data voor Logisitiek

Al enkele jaren beheert Matrixian data-items voor de logistieke sector in opdracht van het ministerie van IenW. Deze data zijn vrijwel allemaal gebaseerd op verkeersborden. Het ministerie heeft daarom aan NDW gevraagd deze data en de ontsluiting daarvan in de loop van 2024 voor de logistieke dienstverleners in beheer te nemen en daarvoor de applicatie George te laten gebruiken door de wegbeheerders. Lees meer
lees meer over Data voor Logisitiek
24-11-2023

Verkenning Kruispunten

Op donderdag 16 november was er een bijzondere bijeenkomst van de werkgroep wegkenmerken, die geheel gewijd was aan kruispunten en kruispuntinformatie. In dit overleg zijn de verschillende verkenningen die afgelopen periode zijn uitgevoerd gepresenteerd. Lees meer
lees meer over Verkenning Kruispunten

Bekijk alle nieuwsberichten

2023 in cijfers

ca. 270
wegbeheerders
beheren het NWB

99,6% van de
gemeentelijke wegen
met bebouwing staan in
het bestand

191.492  km
lang is het totale
wegdek van
nederland

1.533.070
wegvakken staan in
het NWB

305.585
mutaties zijn er in 2023 in
het NWB doorgevoerd

De verdeling in km is
Rijk: 8.430
Provincie: 13.693
Gemeenten: 160.889
Waterschappen: 6.954
Overige: 1.525

159.364
hectopunten zijn verwerkt
in het NWB

1982 is het
bouwjaar van het
oudste nog actuele
wegvak

Bekijk alle cijfers en de maandrapportages