Download

De meest actuele versie van het Nationaal Wegenbestand is hier te bekijken of te downloaden.

Daarnaast is het Nationaal Wegenbestand ook hier te bekijken:

Overige wegkenmerken die gekoppeld worden, zijn:

Wegkenmerken geheel Nederland in WKD-bestanden

Gebruikersinformatie over alle wegkenmerken is hier te vinden:

Wegkenmerken buiten NWB om:

Documentatie over het NWB en de Wegkenmerken (WKD en WEGGEG) is te vinden onder de pagina "Documenten".

 

Fietspaden

Per 01-03-2022 zijn extra fietspaden toegevoegd aan het NWB. De fietspaden doorsnijden al bestaande NWB-wegvakken, waardoor er nieuwe wegvakken zijn ontstaan. Er is een was-wordt-lijst beschikbaar met de wegvakken die zijn aangepast en een ander wegvak_ID hebben gekregen. Deze lijst is hieronder weergegeven

Hoogte

De hoogte van de weg is voor provinciale wegen en rijkswegen te vinden op de volgende locatie:

Naast de hoogte van de weg is voor de omgevingswet ook de hoogte van het maaiveld nodig. De omgevingswet vraagt 3 hoogtelijnen aan weerszijden van de weg op verschillende afstanden van de weg. Dit is alleen nodig voor de GPP's, dus voor de provinciale wegen en de rijkswegen. Hiervoor is een script ontwikkeld, waarmee de wegbeheerder zelf deze hoogtelijnen van het maaiveld kan bepalen. Het script is te vinden op de volgende locatie: