Wat is het NWB

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een betrouwbare open databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het NWB is gedeeld eigendom van alle wegbeheerders en gebruikers van wegendata in Nederland.

Hoe wordt het NWB gebruikt?

Het NWB is toegankelijk voor iedereen en wordt gebruikt door een brede groep afnemers. De politie gebruikt de database onder meer voor het bepalen van de locatie van een incident en marktpartijen maken verkeersmodellen die het verkeer voorspellen. Maar er kan nog veel meer. Bekijk hier de verschillende toepassingen.

Waar kan ik het NWB inzien?

Het Nationaal Wegenbestand is bij deze aanbieders te bekijken of te downloaden. 

Wat maakt het NWB uniek?

  • Het NWB is een standaard waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Dat maakt het mogelijk om gegevens van meerdere partijen aan elkaar te koppelen.
  • Het NWB bevat de historie van het wegennet. Wanneer wegkenmerken gekoppeld worden aan het NWB zijn trendanalyses uit te voeren (noodzakelijk voor beleidsmonitoring en evaluatie).
  • Het is het meest complete bestand in zijn soort.
  • Het NWB is een betrouwbare vrij beschikbare bron en geschikt voor hergebruik.

Hoe komt het NWB aan data?

Het Nationaal Wegenbestand wordt al jaren vrijwillig bijgehouden door wegbeheerders, gemeenten en provincies. Om een zo actueel mogelijk NWB te waarborgen, wordt het bestand ook gevoed door data uit drie basisregistraties, namelijk de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT). De data die hieruit komen, geven waardevolle input voor het NWB en zorgt ervoor dat het bestand van goede kwaliteit is. Maar wat houden deze drie basisregistraties precies in en wat dragen deze bij aan het NWB? Lees meer over de basisregistraties.

Video Nationaal Wegenbestand