Nieuws

Het NWB is nooit af. Lees hier alles over wat er gebeurt om het NWB actueel en foutloos te houden. Met nieuws over samenwerkingen, nieuwe initiatieven en bijeenkomsten.

19-02-2024

Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"

Bij het opruimen van de NWB archieven kwamen we dit mooie artikel tegen over de Dienst Verkeersongevallen registratie (kortweg de 'VOR'). Hierin wordt onder andere het Verkeersongevallen-registratie Locatienetwerk (VLN) beschreven, de voorloper van het NWB Wegen. Lees meer
lees meer over Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"
27-11-2023

Data voor Logisitiek

Al enkele jaren beheert Matrixian data-items voor de logistieke sector in opdracht van het ministerie van IenW. Deze data zijn vrijwel allemaal gebaseerd op verkeersborden. Het ministerie heeft daarom aan NDW gevraagd deze data en de ontsluiting daarvan in de loop van 2024 voor de logistieke dienstverleners in beheer te nemen en daarvoor de applicatie George te laten gebruiken door de wegbeheerders. Lees meer
lees meer over Data voor Logisitiek
24-11-2023

Verkenning Kruispunten

Op donderdag 16 november was er een bijzondere bijeenkomst van de werkgroep wegkenmerken, die geheel gewijd was aan kruispunten en kruispuntinformatie. In dit overleg zijn de verschillende verkenningen die afgelopen periode zijn uitgevoerd gepresenteerd. Lees meer
lees meer over Verkenning Kruispunten
31-10-2023

Aankomende Aanpassingen Baansubsoorten

De komende maanden zullen er aanpassingen doorgevoerd worden aan de baansubsoorten van wegvakken in het NWB (attribuut BST_CODE), zoals eerder aangekondigd in de NWB nieuwsbrief. Sommige codes komen te vervallen en er worden enkele nieuwe codes geïntroduceerd. Daarnaast is bij veel bestaande codes de definitie aangepast en zullen ze daardoor anders gebruikt gaan worden. Lees meer
lees meer over Aankomende Aanpassingen Baansubsoorten
17-07-2023

NWB Wegen Dagelijks gepubliceerd

Recent is een nieuwe dataset van het NWB gepubliceerd; het NWB Wegen Dagelijks. Het grootste verschil met de reguliere NWB wegen producten is, zoals de naam al doet vermoeden, dat de dataset dagelijks wordt geactualiseerd. Gebruikers hoeven hierdoor niet te wachten op een nieuwe maandversie van de NWB producten maar kunnen de door Kragten gemaakte (geometrische) mutaties direct de volgende dag bekijken, gebruiken en eventueel downloaden. Lees meer
lees meer over NWB Wegen Dagelijks gepubliceerd
07-07-2023

Functional Road Class aangepast

In de juli versie van het NWB is de classificatie van het Functional Road Class attribuut (FRC) gewijzigd. Het FRC-attribuut geeft een classificatie op basis van de belangrijkheid van de rol die de weg vervult in het wegennetwerk. Lees meer
lees meer over Functional Road Class aangepast
20-06-2023

Update NWB

Veel gebruikers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de tool van Kragen voor het muteren van snelheden. Deze tool is medio maart, als voorbereiding op het in gebruik nemen van de muteerapplicatie NWB+ uitgezet. Lees meer
lees meer over Update NWB
05-06-2023

Beperkingen als wegkenmerk beschikbaar

Er zijn recentelijk nieuwe wegkenmerken beschikbaar gekomen. Het gaat om de zogenaamde beperkingen en wel om de hoogtebeperkingen, lengtebeperkingen, lastbeperkingen en aslastbeperkingen. De breedtebeperkingen waren al via het wegkenmerk versmallingen beschikbaar gesteld. Voor elke beperking is een aparte wegkenmerkendatabase gemaakt. Lees meer
lees meer over Beperkingen als wegkenmerk beschikbaar
03-03-2023

NWB+ wat is dat precies?

Het ministerie van IenW is een meerjarig programma gestart om het digitale wegennetwerk verder te verbeteren, waarin ook rekening gehouden wordt met gegevens die in het kader van Real Time Traffic Information beschikbaar moeten worden gesteld. Lees meer
lees meer over NWB+ wat is dat precies?
24-01-2023

Schoolzones

In december vorig jaar is een proef gestart in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meijerijstad waarbij informatie over meer dan 500 scholen en schoolzones vanuit het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) wordt getoond in de (navigatie)systemen van Flitsmeister, Waze, Locatienet en ANWB Onderweg. Lees meer
lees meer over Schoolzones
26-10-2022

Wegcategorieën in het NWB

De wegcategorie is een indeling van wegen met een bepaald doel. Hoe je indeelt is echter sterk afhankelijk van het doel. Lees meer
lees meer over Wegcategorieën in het NWB
17-05-2022

Nieuw snelheden product NWB

In mei is er een nieuw product met snelheden beschikbaar gekomen. Dit product bevat naast de maximum snelheden ook de adviessnelheden. Lees meer
lees meer over Nieuw snelheden product NWB