Het jaar 2024 begon met een reeks updates voor de George-applicatie, waardoor wegbeheerders er nog beter mee kunnen werken. Elke twee weken is er een uitbreiding of verandering op de applicatie, met een focus op gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Laten we kijken naar de belangrijkste verbeteringen die in 2024 zijn geïntroduceerd:

Uitbreiding van attributen verkeersborden. Verkeersborden zijn verrijkt met extra attributen. Je kunt nu de zonering vermelden van verkeersborden. En het is mogelijk om verkeersbesluiten toe te voegen aan verkeersborden. Ook zijn fractie en rijrichting berekend voor zoveel mogelijk verkeersborden, wat bijdraagt aan een nauwkeurigere weergave van de verkeerssituatie. 

Gemeentelijke wegbeheerders kunnen nu de current state van alle verkeersborden binnen hun gemeentegrens downloaden (dus inclusief borden in beheer bij de provincie, het rijk en overige wegbeheerders) of juist kiezen voor alleen de borden die in eigen beheer zijn. Deze functionaliteit biedt de gemeentelijke wegbeheerder beter inzicht in het  verkeersbordenbestand en geeft mogelijkheden alleen hun eigen borden te importeren in bijvoorbeeld een asset management systeem.

Efficiënt wijzigen van wegkenmerken. Op de detailpagina van een wegvak kunnen nu alle wegkenmerken tegelijk worden gewijzigd, waardoor het beheerproces aanzienlijk wordt versneld en gestroomlijnd. Daarnaast hebben we ook een bulkupload voor maximumsnelheden. Daarmee is het mogelijk om meerdere wegvakken in je areaal te wijzigen via één bulkupload. Deze functie bespaart tijd.

Specifieke waarschuwingen bij wijzigingen. Het wijzigen van borden of wegkenmerken geeft nu specifieke waarschuwingen, waardoor gebruikers potentiële problemen snel kunnen identificeren en oplossen. De kaart is ook verder geoptimaliseerd. Gebruikers kunnen ook verder inzoomen op de kaart, wat een gedetailleerder overzicht biedt. Zo kun je gemakkelijk meerdere verkeersborden plaatsen wanneer deze dicht op elkaar staan.

Wegkenmerk RVM-netwerk is toegevoegd inclusief mutatiefunctionaliteit. Deze mutatiefunctionaliteit is (nog) niet voor iedereen toegankelijk. Het RVM-netwerk wordt vooral gebruikt bij het afstemmen van geplande werkzaamheden en is geïntegreerd als een wegkenmerk in de George-applicatie.

Milieuzones zijn geïntegreerd in George, waardoor wegbeheerders zelf de milieuzones kunnen uploaden en wijzigen. Waarna de informatie juist kan worden uitgestuurd naar serviceproviders. Voor maximum snelheden is de optie voor NOA (niet opgesteld voor autoverkeer) uitgezet. Dit is niet een juiste verkeerskundige weergave van het wegennet. Wegvakken die momenteel nog de waarde NOA hebben worden op korte termijn voorzien van een maximum snelheid.

Als wegvakken vervallen worden verkeersborden indien mogelijk automatisch gekoppeld aan een vervangend wegvak. Dit wordt gesignaleerd als event waardoor wegbeheerders kunnen zien of bestaande verkeersborden per abuis aan verkeerde wegvakken zijn gekoppeld.

Verder zijn de mutatiemogelijkheden voor wegbeheerders uitgebreid. Wegbeheerders kunnen nu niet alleen in hun eigen areaal wijzigingen aanbrengen, maar ook in één aansluitend wegvakken, wat veelvuldig overleg tussen wegbeheerders over grensgevallen kan voorkomen.

Verbeterd feedbackmechanisme. De feedback over het Nationale Wegenbestand (NWB) is geoptimaliseerd met categorieën en een dagelijkse e-mail naar beheerders. Dit zorgt voor een gestructureerde communicatie tussen gebruikers en RWS, wat resulteert in een voortdurende verbetering van het wegenbestand.

Toekomstige plannen: In de toekomst worden schoolzones opgenomen in George, en wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van de Landelijke Bereikbaarheidskaart. Ook kijken we naar de userinterface en user experience van de applicatie. Hierdoor werken we continu aan George om zo een efficiënte en intuïtieve applicatie te maken voor alle wegbeheerders.

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten in George is te vinden in de gebruikershandleiding die rechtstreeks vanuit de applicatie te raadplegen is: 
Gebruikershandleiding George 2.jpg