In mei is er een nieuw product met snelheden beschikbaar gekomen. Dit product bevat naast de maximum snelheden ook de adviessnelheden. Daarmee is het gebruikersgemak vergroot, omdat alle typen snelheden bij elkaar in een bestand te vinden zijn.

Tevens worden de snelheden nu weergegeven per rijrichting. Op trajecten waar geen snelheid is gevuld door de wegbeheerder zijn deze zogenaamde gaten opgevuld met een algoritme.

De richtingspecifieke snelheden en de adviessnelheden zijn nog niet op alle plaatsen gevuld. Dat zal de komende tijd verder vorm gegeven worden samen met de wegbeheerders. In ieder geval is het nu mogelijk om dit in het snelhedenbestand op te nemen.

Het bestand met de snelheden wordt elke maand ge-update en komt als open data beschikbaar.

 

De maximumsnelheden bestanden, zoals de gebruiker die al jaren kent, (de zogenaamde J-versie en de N-versie) worden nog tot en met december 2022 beschikbaar gesteld, zodat gebruikers een soepele overgang wordt aangeboden richting het nieuwe product.

 

Naast een uitbreiding van de mogelijkheden van het bestand wordt er ook gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van de data. Hiervoor zijn wegbeheerders hard aan de slag om de maximum snelheden in hun beheergebied kloppend te krijgen. Daarvoor wordt een viewer beschikbaar gesteld, waarbij de wegbeheerders zelf de maximumsnelheden kunnen aanpassen. Op dit moment hebben al meer dan 100 wegbeheerders hier gebruik van gemaakt. En dit aantal groeit nog steeds.

 

Het nieuwe maximumsnelhedenbestand is op de volgende locatie te downloaden:

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/wkd/Maximum%20Snelheden/

 

De gebruikersinformatie is hier te vinden:

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/wkd/Documentatie/