Snelheden in het NWB

Veel gebruikers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de tool van Kragen voor het muteren van snelheden. Deze tool is medio maart, als voorbereiding op het in gebruik nemen van de muteerapplicatie NWB+ uitgezet.

De bedoeling was dat alle mutaties voor die tijd in het NWB verwerkt zouden zijn. Helaas bleek na het afsluiten van de tool medio maart dat de aangebrachte mutaties niet correct verwerkt konden worden. Daardoor zijn ze nog niet zichtbaar in het snelheden output product en ook niet in de user interface van de muteerapplicatie.

Er is met man en macht aan gewerkt om dat op te lossen, de verwachting is dat dit in maar het wordt de 1 juli versie van het NWB herstelt is. Ook de mutaties die al in de muteerapplicatie zijn aangebracht blijven zijn om deze reden op de plank blijven liggen.

Het is niet nodig om de eerder door medewerkers van wegbeheerders aangebracht mutaties opnieuw in te voeren. Deze zijn wel beschikbaar en zullen alsnog verwerkt worden, maar het is natuurlijk heel vervelend dat dit niet goed inzichtelijk is op het moment en dat het zo lang duurt.

Aanpassingen aan het snelheden output product – vooraankondiging

Vanuit veel gebruikers hebben wij het signaal gehad dat het jammer is dat in het snelheid output product naast cijfers alleen de waarde ‘onbekend’ voorkomt en  niet meer de waarden ‘niet van toepassing’ en ‘niet opengesteld voor autoverkeer’ die voorheen beschikbaar waren voor bijvoorbeeld fietspaden.

Deze waarden gaan we weer terugbrengen in het snelheden product, dat kan relatief eenvoudig, omdat de gegevens in het NWB nog bekend zijn. Streven is dat in de loop van de zomer  te doen.

Functional Road Class in het NWB

Dit is een wat technisch attribuut dat vooral door makers van routeplan systemen/navigatie handig is. Echter het attribuut was niet conform de in Nederland afgesproken standaard gevuld. De berekening/vulling van het attribuut, en dus ook van de daaruit afgeleide OpenLR code is inmiddels aangepast conform deze standaard en zal in het NWB product van 1 juli zichtbaar worden

We gaan de volgende waardering/vulling van FRC hanteren:

FRC

Omvat

0

Alle hoofdrijbanen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen)

1

Parallelbanen en verbindingswegen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen) + hoofdrijbanen N-rijkswegen

2

Alle overige banen op rijkswegen + hoofdrijbanen van provinciale wegen met wegnummer < 400

3

Alle overige banen op provinciale wegen

4

Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid groter is dan 50km/h

5

Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid gelijk is aan 50km/h

6

Alle overige banen die opengesteld zijn voor autoverkeer

7

Alle banen die niet zijn opengesteld voor autoverkeer

 

De NWB+ applicatie

Met deze applicatie (die nog een ‘echte’ naam moet krijgen) kunnen wegbeheerders in hun areaal  een aantal NWB kenmerken aanpassen: de rijrichting en de BST code en de eerste set van de wegkenmerken die het afgelopen jaar ontwikkeld zijn. Eind april zijn de eerste mutaties van rijrichting en BST codes uit de NWB+ applicatie correct in het NWB verwerkt. Ook is het inmiddels mogelijk om mutaties aan te leveren op  snelheid, versmallingen, wegcategorie en verkeerstype. Vanaf medio/eind juni gaat het mogelijk worden om mutaties op aslast, lengte, hoogte en totaalgewicht beperkingen op bestaande wegvakken in te voeren. Zie update wegkenmerken verderop in deze nieuwsbrief.