NEO heeft in opdracht van de Taskforce verkeersveiligheidsdata alle zebrapaden in Nederland in beeld gebracht. Met deze informatie kunnen wegbeheerders en beleidsmakers betere beslissingen nemen om het verkeer in Nederland weer een stukje veiliger te maken.

Om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten wil de Taskforce Verkeersveiligheidsdata data voor risico gestuurd verkeersveiligheidsbeleid toegankelijk maken. Onderzoek van SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, laat zien dat een substantieel deel van de verkeersdoden onder voetgangers op een zebrapad te betreuren is. Volgens SWOV is met een zebrapad de veiligheid van voetgangers te verbeteren door het toepassen van maatregelen zoals bebording en snelheidsremmers. Eén van de voorwaarden om dit op te pakken is een registratie van de locaties van voetgangersoversteekplaatsen, ook wel bekend als zebrapaden. Er was tot nu toe geen registratie van zebrapaden in Nederland.
Daar is nu verandering in gekomen nu NEO de zebrapaden landsdekkend heeft gekarteerd op basis van luchtfoto’s. De wegbeheerders weten nu waar alle zebrapaden zijn en kunnen deze data gebruiken om de verkeerveiligheid verder te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen, één van de doelstellingen van het werk van NDW voor de Taskforce Verkeersveiligheidsdata: https://www.ndw.nu/onderwerpen/verkeersveiligheid.

zebrapaden detectie.png

NEO heeft kunstmatige intelligentie ingezet om met de open data van Beeldmateriaal automatisch zebrapaden te herkennen en als object vast te leggen. Op deze manier zijn meer dan 50.000 zebrapaden vastgelegd. Ook is er een cross-check gedaan op het verkeersborden bestand en is per zebrapad bepaald of er wel of niet een verkeersbord aanwezig is. De data is in het formaat van de wegkenmerkendatabase opgeleverd en is te downloaden via de downloadsite van het Nationaal Wegen Bestand (NWB):

https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/wkd/voetgangersoversteekplaatsen

De data kan ook in de toekomst worden bijgewerkt met nieuwe luchtfoto’s en satellietbeelden: NEO is er in gespecialiseerd om registratie van onze leefomgeving continu actueel te houden door steeds de meest recente beelden automatisch te verwerken.
Het monitoren van assets en infrastructuur is één van de specialiteiten van NEO. In het kader van omgevingsinformatie voor verkeersveiligheid werkt NEO ook aan andere datasets, zoals obstakels langs wegen en fietspaden. 

alle zebrapaden van NL in beeld.png