De statische maximumsnelheden zijn weergegeven in de wegkenmerkendatabase (WKD) en gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand. Dit bestand wordt voor veel toepassingen gebruikt en er is nu een manier geïntroduceerd, waarmee de wegbeheerder de maximum snelheden eenvoudig kan bekijken en zo nodig corrigeren.

De database met maximum snelheden is in 2016 initieel gevuld. Daarbij zijn alle wegbeheerders in Nederland benaderd. Vanaf die tijd zijn de verkeersbesluiten geraadpleegd om de veranderingen in de maximumsnelheden bij te houden. Dit wordt gedaan door bureau Kragten, die het beheer en onderhoud van het NWB voor hun rekening nemen in opdracht van Rijkswaterstaat. Ook hebben in deze periode wegbeheerders mutaties doorgegeven. Niet alle mutaties van de maximumsnelheden zijn in de verkeersbesluiten terecht gekomen en ook niet alle wegbeheerders hebben mutaties doorgegeven. Daarmee is het bestand met de maximum snelheden niet meer up-to-date in sommige delen van het land.

En dat is jammer, want het bestand maximum snelheden kent tal van toepassingen. Het wordt onder andere gebruikt voor de verkeersmodellen, voor verkeersveiligheid en de omgevingswet. Naast het gebruik door de wegbeheerder zelf, maken ook veel service providers gebruik van het bestand. Als de maximum snelheid foutief wordt overgenomen in navigatiesoftware, dan kunnen daarmee ongewenste routes door woonwijken of langs scholen worden aangeboden aan weggebruikers.

Er is door het bureau Kragten, de onderhoudscontractant van het NWB, een viewer ontwikkeld voor de maximum snelheden. Met deze viewer wordt inzicht gegeven in de maximum snelheden die nu geregistreerd staan in WKD voor een bepaalde wegbeheerder. De wegbeheerder kan zelf mutaties in deze viewer aanbrengen voor alleen het eigen beheergebied, die dan later worden toegepast in WKD.

WKD wordt maandelijks geactualiseerd beschikbaar gesteld en is te vinden op de volgende locatie:  WegKenmerkenDatabase

Om gebruik te kunnen maken van de viewer, kan contact opgenomen worden via NWB@rws.nl.