Recentelijk is het NWB uitgebreid met zo'n 30.000 km aan fietspaden die er voorheen nog niet in zaten.

Fietspaden

Fietspaden en fietsverkeer is het afgelopen jaar belangrijker geworden. Dit heeft te maken met Covid-19, waarbij we met zijn allen meer zijn gaan fietsen en vaker de auto hebben laten staan. Het hebben van een goed digitaal wegenbestand met daarin ook de fietspaden is daarmee belangrijker geworden.

Tot voor kort waren in het NWB alleen fietspaden opgenomen met een eigen straatnaam. Het gaat daarbij om zo'n 4.000 km aan fietspaden. Recentelijk zijn daar de overige fietspaden aan toegevoegd. De toegevoegde fietspaden zijn allemaal losliggend en komen uit TOP10NL. In totaal gaat het om zo'n 30.000 km aan fietspaden, die het NWB verrijken. Daar zitten de fietsstroken en de wegen die ook toegankelijk zijn voor overig langzaamverkeer (nog) niet bij.

Door gebruik te maken van de TOP10NL zijn recent aangelegde of gewijzigde fietspaden niet in beeld. In de regel zijn deze pas 18 maanden na aanleg in de TOP10NL aanwezig. Het fietspadennetwerk in Nederland groeit behoorlijk snel. Het kan zomaar zijn dat enkele duizenden km van de meest recente fietspaden daardoor nog niet in het bestand zitten.

Daar waar de fietspaden een connectie hebben met de bestaande wegen in het NWB, is deze ook zoveel mogelijk gelegd. Daarmee is voorkomen dat de fietspaden los liggen en "eilanden" kunnen vormen. Hiervoor zijn bestaande NWB wegvakken opgeknipt ter plaatse van de aansluiting van het fietspad. Het wegvak_ID van het NWB wegvak is in het fietspadenbestand gehandhaafd, en kan daarmee dus dubbel of driedubbel voorkomen.

De rijrichtingen zijn nog niet aanwezig in het bestand met de fietspaden. Verkeer is nu nog mogelijk in beide richtingen. In de toekomst moeten de correcte rijrichtingen wel toegevoegd gaan worden.

De extra fietspaden zijn niet opgenomen in het maandelijks te downloaden NWB, maar beschikbaar als apart bestand. Een link naar het bestand is te vinden op de downloadpagina.

Hieronder is een voorbeeld te zien van de toegevoegde fietspaden. De blauwe lijnen zijn fietspaden die al aanwezig zijn in het NWB. De roze lijnen zijn de fietspaden die zijn toegevoegd.

fietspaden_toevoegen_kaartje.png