Het ministerie van IenW is een meerjarig programma gestart om het digitale wegennetwerk verder te verbeteren, waarin ook rekening gehouden wordt met gegevens die in het kader van Real Time Traffic Information  beschikbaar moeten worden gesteld. Onderdeel daarvan is het inhoudelijk verbeteren van het NWB, we noemen dit het NWB+.
Er zijn de laatste jaren al veel uitbreidingen geweest op het NWB, meer fietspaden, een tiental  wegkenmerken, de acties vanuit de data top15 om maximum snelheden te verbeteren.

Het ministerie heeft aan NDW gevraagd een applicatie te maken voor de wegbeheerders om de aanpassingen bij te kunnen houden.

Deze applicatie, NWB+, is eind januari al in gebruik genomen voor verkeersborden en wordt eind maart ook beschikbaar gesteld voor het muteren van de eerste vijf wegkenmerken (Rijrichting, Baan subsoort, snelheden, wegcategorie en verkeerstype)

Lees verder in de sidebar voor een eerste sneak preview van de applicatie.
Om te raadplegen heeft u geen inlogacount nodig, om te kunnen muteren kunnen wegbeheerders via de servicedesk van NDW een inlog account vragen