Al sinds 1975 wordt door Rijkswaterstaat gewerkt met het Verkeersongevallen-registratie Locatienetwerk (VLN), de voorloper van het NWB Wegen. Naast het VLN - dat hoofdzakelijk werd gebruikt voor de registratie van ongevallen - waren er nog een aantal andere wegennetwerken operationeel. Deze digitale netwerken werkten volledig onafhankelijk van elkaar. Onder andere omdat hun functionaliteit volkomen verschillend was. Het afzonderlijke onderhoud van deze digitale wegenbestanden was tijdrovend, niet flexibel en inefficiënt. Digitale wegeninformatie ging een steeds grotere rol spelen bij het zoeken naar oplossingen voor een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. De ontwikkeling van het NWB, op basis van het VLN, is hiervan het directe gevolg.

Bij het opruimen van de NWB archieven kwamen we onderstaande artikel tegen, uit het midden van de jaren 80, over de Dienst Verkeersongevallen registratie (kortweg de 'VOR').

VOR 1.jpg

VOR 2.jpg

VOR 3.jpg

VOR 4.jpg