Begin deze maand is de eerste versie van de Online Handleiding van het Nationaal wegenbestand gepubliceerd op NDW Docs. In deze handleiding zijn verschillende losse handleidingen samengebracht en geactualiseerd. De komende maanden zal de handleiding nog verder worden verbeterd en aangevuld. Jullie feedback is welkom via nwb@ndw.nu.  

De handleiding is opgebouwd volgens een boomstructuur, die wordt weergegeven in de balk aan de linkerkant van de pagina. De verschillende pagina's zijn vervolgens weer onderverdeeld in paragrafen en subparagrafen waarvan de structuur in de menubalk aan de rechterzijde van de pagina wordt weergegeven. Beide menubalken zijn doorklikbaar en de actieve pagina en paragraaf worden gemarkeerd met een oranje kleur.

De verschillende hoofdstukken zijn:

  • Basisstructuur; in dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het NWB is opgebouwd, de basistructuur van wegvakken, juncties en hectopunten wordt uitgelegd en de verschillende attributen worden nader uitgewerkt.
  • Producten; hier worden de verschillende NWB producten beschreven, de in het product opgenomen attributen en waar en in welk formaat de dataset wordt ontsloten.
  • Beheer en actualisatie; over de verschillende afspraken en procedures rondom het beheer en de actualisatie van het NWB.
  • Kwaliteit; waarin de kwaliteitsaspecten van het NWB besproken worden en hoe deze gemeten worden.
  • Historie; over de geschiedenis van het NWB en de historische datasets.
  • Organisatie; over de organisatie structuur van het samenwerkingsverband NWB.     

De handleiding is te bereiken via de URL:

https://docs.ndw.nu/handleidingen/nwb/

Er is ook een directe link opgenomen op de NWB website onder Documenten.

NWB Handleiding op NDW docs.png

 

 

Over NDW Docs

Het NDW Docs is het documentatieportaal van het NDW. Het portaal geeft inhoudelijke informatie en extra ondersteuning bij de interpretatie van de verschillende verkeersinformatieproducten.   De NDW Docs omgeving is uitgerust met een krachtige zoekfunctionaliteit, deze is te vinden in de rechterbovenhoek van het scherm. 

Naast de online NWB handleiding is er informatie beschikbaar over:

NDW Docs is primair beschikbaar in de Nederlandse taal. Incidenteel zijn pagina's ook in het Engels beschikbaar via de knop 'Sometimes English' rechtsboven in de site. De NWB handleiding is vooralsnog alleen in het nederlands beschikbaar.