In de NWB-nieuwsbrief van december 2023 is aangekondigd dat Data voor Logistiek in 2024 wordt overgebracht naar het NDW. Onderdeel hiervan zijn de routes voor gevaarlijke stoffen. Het transport van gevaarlijke stoffen is op alle hoofdwegen in beginsel toegestaan. Voor de overige wegen kunnen provincies en gemeenten bepalen waar het vervoer van gevaarlijke stoffen is toegestaan.

Momenteel bestaat er geen landelijk overzicht van alle aangewezen routes voor gevaarlijke stoffen. Daarom werken we samen met de gemeentes en Rijkswaterstaat via de volgende 7 stappen toe naar een landelijk overzicht:

Stap

Wie

… doet wat

Voltooid%
mei 2024

aantal gemeentes

1

NDW

… heeft een totaal overzicht van alle gemeentes inclusief de CBS code voor de inventarisatie

100%

342 /342

2

Gemeentes

.. geven aan of ze wel of geen gevaarlijke stoffen routes hebben vast gesteld en waar dit beleid is gepubliceerd. (bij voorkeur via officielebekendmakingen.nl)

0%

0 / 342

3

NDW

… bundelt deze informatie en publiceert dit als kaart en als overzicht 

0%

0 / 342

4

Gemeentes met beleid

… leveren de NWB wegvakken aan van de aangewezen gevaarlijke stoffen routes 

0%

0 / 342

5

NDW

.. bundelt deze data en publiceert deze informatie als kaart en data

0%

0 / 342

6

Gemeentes met beleid

.. accorderen de resultaten van de kaart op wegvak niveau. 

0%

0 / 342

7

NDW

.. publiceert de gevalideerde data via de standaarden van branche.

0%

0 / 342

 

We werken er naartoe dat het beheer en de ontsluiting van deze data via George verloopt. Het NDW heeft stap 1 inmiddels afgerond. Alle informatie die gemeentes in het verleden aan Matrixian hebben geleverd zijn overgenomen. De resultaten zijn per gemeente samengevat en te bekijken door hieronder de gewenste gemeente te selecteren en op 'Open de kaart' te klikken:

Selecteer uw gemeente:

Het is niet bekend of de data actueel, volledig en correct is. Daarom is het belangrijk dat de informatie gevalideerd wordt. Zo kunnen we samen de logistieke sector een compleet beeld bieden en dragen we bij aan een veiliger Nederland.

Om gemeentes en provincies te informeren over dit stappenplan organiseren wij een webinar:

  • Dinsdag 16 juli van 13:00 – 14:00

Gebruik deze link om het webinar direct in je agenda te zetten of gebruik op 16 juli deze link om direct deel te kunnen nemen aan het webinar. 

We verzoeken jullie feedback op de gepresenteerde informatie zo snel mogelijk door te geven aan:

Bas Bussink  bas.bussink@ndw.nu of via 06 - 47 45 60 52