Het aantal km fietspad in het NWB is verhoogd van ca. 5.000 km naar ca. 34.000 km. Het NWB van maart 2022 bevat deze nieuwe fietspaden en is te downloaden vanaf de volgende locatie:

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-wegen/

Voorheen bevatte het NWB alleen de fietspaden met een eigen straatnaam. Nu zijn daar de overige fietspaden die te vinden zijn in de Basisregistratie Topografie (BRT of TOP10NL) bijgekomen. Het aantal wegvakken is toegenomen van ongeveer 1,1 miljoen naar 1,4 miljoen.

De komende tijd zal er aandacht zijn om de administratieve kenmerken van de fietspaden te verbeteren, zoals de rijrichting, de wegbeheerder en de straatnamen. Ook zal de hartlijn van het fietspad keurig in het midden van het verhardingsvlak worden gelegd.

Ondertussen kunnen wegbeheerders mutaties en aanvullingen doorgeven, zodat deze worden verwerkt in het NWB, ook voor de fietspaden. Dit kan via nwb@rws.nl.

 

 

Fietspaden.png