Zoals eerder aangekondigd in dit nieuwsbericht zal er een grootschalige wijziging plaatsvinden van een aantal baansubsoort (BST) codes. In de NWB versie van 1 april zullen de aangekondigde wijzigingen voor de rotondes, ventwegen en veerdiensten worden doorgevoerd (in totaal circa 19.000 wijzigingen).

Dit betekent dat:

  • Bij rotondes komt de BST-code voor minirotondebaan (MRB) te vervallen. Deze worden omgezet naar normale rotondebanen (NRB). Daarnaast worden grote rotondebanen(GRB) toegevoegd. Er is ook een algemene verbetering van de codes op turborotondes(TRB).
  • De ventwegen (VWG) komen te vervallen. Deze worden samengevoegd met de parallelwegen (PAR)
  • De generieke veerdienst code (VD) vervalt. Deze wegvakken worden opgesplitst naar auto-, fiets- en voetveren (VDA, VDF, en VDV).

Gebruikers van het dagelijks actuele NWB product zullen deze wijzigingen nu al terugzien in dat product.

Als u vergelijkingen maakt tussen NWB versies van voor en na 1 april, is het belangrijk om met name rekening te houden met de wijzigingen in de codes voor rotondes en parallelwegen. De codes NRB en PAR worden nu namelijk breder gebruikt dan voorheen, om beter aan te sluiten op veranderingen in het ontwerp en gebruik van de infrastructuur.