De komende maanden worden er aanpassingen doorgevoerd aan de baansubsoorten van wegvakken in het NWB (attribuut BST_CODE). Dit hebben we onlangs aangekondigd in de NWB nieuwsbrief.

Sommige codes komen te vervallen en er worden enkele nieuwe codes geïntroduceerd. Daarnaast is bij veel bestaande codes de definitie aangepast waardoor ze anders toegepast gaan worden. Als u het attribuut BST_CODE gebruikt is het van belang dat u tijdig uw systemen voorbereidt hierop.

De huidige planning voor het aanpassen van de BST codes is als volgt:

  • 1 november 2023: Een aantal bestaande codes (oa voetpaden en op- en afritten) wordt aangepast of beter gevuld.
  • 1 december 2023: De eerste nieuwe codes worden geïntroduceerd.
  • begin 2024: Alle codes zijn aangepast.

In eerdere berichten werd de introductie van Rijbaan (RB) als één van de eerste stappen genoemd. Dit is uitgesteld in verband met de grote impact hiervan op systemen zowel binnen Rijkswaterstaat als bij gebruikers. De intentie is om dit zo spoedig mogelijk alsnog door te voeren.

Hierna volgt nog de stap om bij alle wegvakken ook de baansoort te publiceren, hiervoor is de  streefdatum nog niet vastgesteld.

Hieronder een korte samenvatting van alle baansubsoort codes, gegroepeerd op basis van de baansoort waar ze deel van gaan uitmaken. De gedetailleerde definities zullen op een later tijdstip worden gepubliceerd.

 

Hoofdrijbaan

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Rijbaan
RB
Defaultwaarde voor alle wegvakken die niet onder een andere code vallen.
Hoofdrijbaan
HR
Ongewijzigd, hoofdrijbaan op gehectometreerde wegen.
Parallelweg
PAR
Het gebruik van deze code wordt uitgebreid om ook op niet gehectometreerde wegen voor te komen. Dit zal voor een deel de code Ventweg vervangen waar duidelijk een parallel constructie aanwezig is.
Ventweg
VWG
Deze code komt te vervallen, wegvakken worden ofwel ondergebracht in rijbaan of parallelweg afhankelijk van de verkeerssituatie.
Erf
ERF
Nieuwe code voor woonerven, zoals aangegeven door een RVV bord G05.
Puntstuk
PST
Ongewijzigd.

 

Verbindingsweg

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Toerit/oprit OPR Gebruik van deze code wordt uitgebreid. Momenteel alleen voor gehectometreerde wegen, maar hier worden ook opritten op ongehectometreerde wegen aan toegevoegd als er een duidelijke opritstructuur is naar een weg van hogere categorie.
Afrit AFR Gebruik van deze code wordt uitgebreid. Momenteel alleen voor gehectometreerde wegen, maar hier worden ook afritten op ongehectometreerde wegen aan toegevoegd als er een duidelijke afritstructuur is naar een weg van lagere categorie.
Verbindingsweg direct VBD Ongewijzigd.
Verbindingsweg indirect VBI Ongewijzigd.
Verbindingsweg semi-direct VBS Ongewijzigd.
Verbindingsweg rangeerbaan VBR Ongewijzigd.
Verbindingsweg kortsluitend VBK Ongewijzigd.
Verbindingsweg (overig) VBW Gebruik van deze code wordt uitgebreid. Met name bij rotonde bypasses zal deze code ook op ongehectometreerde wegen voorkomen.
Wisselbaan WIS Nieuwe code voor wisselbanen in snelwegen die op basis van verkeersdrukte van rijrichting veranderen.

 

Verzorgingsbaan

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Verzorgingsbaan van/naar parkeerplaats PKP Ongewijzigd.
Verzorgingsbaan van/naar brandstofverkooppunt BVP Naam aangepast van benzinestation naar brandstofverkooppunt om beter aan te sluiten op andere bronnen, en de energietransitie. Code was BST, is nu BVP.
Verzorgingsbaan van/naar parkeerplaats met brandstofverkooppunt PKB Naam aangepast van benzinestation naar brandstofverkooppunt. Qua gebruik verder ongewijzigd, de code verandert ook niet.
Tussenbaan TN Ongewijzigd.
Parkeerplaats PP Qua definitie ongewijzigd, er wordt wel een slag gemaakt om de diverse parkeerplaatsen uniformer te registreren.
Parkeerplaats tbv Carpool PC Qua definitie ongewijzigd, er wordt wel een slag gemaakt om de diverse parkeerplaatsen t.b.v. Carpool uniformer te registreren.
Parkeerplaats P+R PR Qua definitie ongewijzigd, er wordt wel een slag gemaakt om de diverse parkeerplaatsen P+R uniformer te registreren.

 

Doorsteek

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Doorsteek DST Het gebruik hiervan wordt geüniformeerd.
Calamiteiten Doorsteek CADO Deze code wordt momenteel alleen gebruikt op rijkswegen, Dit wordt uitgebreid naar ook de provinciale wegen. Deze worden echter alleen op verzoek van de wegbeheerder ingetekend. Er zullen nog nadere specificaties worden opgesteld met informatie over welke situaties als CADO geregistreerd kunnen worden.

 

Rotonde

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Minirotondebaan MRB Deze code komt te vervallen. Alle MRB wegvakken worden NRB.
Normale Rotondebaan NRB Ongewijzigd. Er zullen echter naar verwachting substantieel meer NRB codes voorkomen door het vervallen van MRB.
Grote Rotondebaan GRB Nieuwe code voor grote rotondes. De definitie van groot is hier op basis van de omtrek van de rotonde.
Turbo Rotondebaan TRB Ongewijzigd.

 

Fietspad

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Fietspad FP Ongewijzigd.

 

Voetpad

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Voetpad VP Ongewijzigd.
Voetgangerszone VZ Nieuwe code voor voetgangerszones in bijvoorbeeld stadscentra.

 

Openbaar Vervoer

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Busbaan BUS Inhoudelijk ongewijzigd. De code wordt echter aangepast van BU naar BUS om deze leesbaarder te maken.
OV-baan OVB Ongewijzigd.

 

Veerdienst

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Veerdienst VD Deze code komt te vervallen. De veerdiensten zullen nu worden opgesplitst naar auto, fiets, en voetveren. In het verleden was dit onderscheid al wel te maken met de aansluitende wegvakken van een veerdienst, maar dit wordt nu in de veerdienst zelf weergegeven.
Autoveer VDA Nieuwe code voor autoveren.
Fietsveer VDF Nieuwe code voor fietsveren.
Voetveer VDV Nieuwe code voor voetveren.

 

Ruiterpad

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Ruiterpad RP Ongewijzigd.

 

Vliegverkeer

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Vliegverkeer VV Ongewijzigd.

 

Overig

Baansubsoort

BST_CODE

Omschrijving

Overig YYY Deze code komt te vervallen. Wegvakken die niet onder een andere baansubsoort vallen worden nu baansubsoort RB.