Zoals eerder aangekondigd in dit nieuwsbericht voeren we grootschalige wijzigingen uit met betrekking tot de baansubsoort codering. Vanaf de komende NWB versie, die in de eerste week van juni zal worden gepubliceerd, is de baansubsoortcode verplicht.
Oftewel, het attribuut BST_CODE zal altijd een waarde kennen en mag niet langer 'leeg' zijn. Alle wegvakken die op dit moment nog leeg zijn zullen worden gevuld met de code 'RB'. De code 'RB' staat voor rijbaan, de defaultwaarde voor alle wegvakken die niet onder een andere code vallen.

Deze wijziging kan een grote impact hebben op het gebruik van het NWB of op eventuele geautomatiseerde verwerkingen ervan.  Via onderstaande link kan een voorbeeldbestand worden gedownload van het NWB wegvakken bestand waarbij de BST_code voor alle wegvakken gevuld is. 

Download het voorbeeldbestand

Deze versie is niet direct vergelijkbaar met het reguliere NWB van 1 mei omdat er gedurende deze maand al mutaties zijn doorgevoerd. En het voorbeeld zal ook niet exact gelijk zijn aan de versie die in juni gepubliceerd wordt, omdat er in komende weken nog extra mutaties aangebracht kunnen gaan worden. Het geeft echter wel een goed beeld van de aanstaande wijziging.

Het attribuut BST_CODE is opgenomen in het NWB wegvakken, het maximum snelheden product, in de input bestanden van het routeproduct en in het NWB dagelijks product. In het product NWB Dagelijks zal de wijziging komende week zichtbaar worden.

Naast de nieuwe versie met de verplichte vulling van de BST-code, die op reguliere wijze zal worden aangeboden, zullen we eenmalig een NWB versie publiceren waarbij de vulling van de BST-codes nog niet verplicht is en de BST-code 'leeg' niet vervangen zal zijn door 'RB'.

Download hier de juni versie van het NWB zonder RB