Er zijn recentelijk nieuwe wegkenmerken beschikbaar gekomen. Het gaat om de zogenaamde beperkingen en wel om de hoogtebeperkingen, lengtebeperkingen, lastbeperkingen en aslastbeperkingen. De breedtebeperkingen waren al via het wegkenmerk versmallingen beschikbaar gesteld. Voor elke beperking is een aparte wegkenmerkendatabase gemaakt.

Beperkingen

De beperkingen zijn gebaseerd op het verkeersbordenbestand en bevatten alle wettelijke hoogte-, lengte, breedte, last- en aslastbeperkingen. Met behulp van deze bestanden kan een route worden bepaald. Dit gebeurt door bepaalde wegvakken (digitaal) af te sluiten voor voertuigen met bepaalde afmetingen en gewicht. De bovenwettelijke beperkingen zijn te vinden bij RDW.

De wegkenmerkendatabases zijn gebaseerd op het verkeersbordenbestand. Dit verkeersbordenbestand bevat nog eigenaardigheden die het gevolg zijn van de data inwinning met rijdende voertuigen. Een voorbeeld hiervan is dat parkeergarages vaak een hoogtebeperking bevatten. Deze hoogtebeperkingen zijn keurig weergegeven in het verkeersbordenbestand. Het probleem is echter wel dat het verkeersbord is gekoppeld aan een wegvak van het NWB dat niet hoort bij het wegvak van de parkeergarage. Het wegvak van de parkeergarage staat namelijk niet in het NWB omdat hier alleen de openbare wegen in zitten. Daarmee wordt het naastgelegen wegvak in het NWB ten onrechte afgesloten voor voertuigen met een bepaalde hoogte. Dit is één voorbeeld, maar zo zijn er meer. Er is een analyse uitgevoerd om dit soort potentiele fouten op te sporen. Dit herstel zal handmatig plaatsvinden. De verwachting is dat het verkeersbordenbestand na de zomer op orde is gebracht. Daarna kunnen de wegkenmerkendatabases met de beperkingen worden verbeterd. Wegbeheerders die dit eerder aangepast willen hebben kunnen hier natuurlijk een bijdrage aan leveren door in de muteerapplicatie mutaties aan te brengen (door het bord de status "verwijderd" te geven)

De wegkenmerken zijn hier te vinden: https://www.nationaalwegenbestand.nl/aanbieders