In de juli versie van het NWB is de classificatie van het Functional Road Class attribuut (FRC) gewijzigd. Het FRC-attribuut geeft een classificatie op basis van de belangrijkheid van de rol die de weg vervult in het wegennetwerk. Dit attribuut was al aanwezig in het NWB product maar was niet conform de in Nederland afgesproken standaard gevuld. De vulling van het attribuut en van de daaruit afgeleide OpenLR code is aangepast conform deze standaard en is nu beschikbaar in het NWB product van 1 juli.

We gaan de volgende waardering/vulling van FRC hanteren:

FRC

Omvat

0

Alle hoofdrijbanen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen)

1

Parallelbanen en verbindingswegen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen) + hoofdrijbanen N-rijkswegen

2

Alle overige banen op rijkswegen + hoofdrijbanen van provinciale wegen met wegnummer < 400

3

Alle overige banen op provinciale wegen

4

Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid groter is dan 50km/h

5

Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid gelijk is aan 50km/h

6

Alle overige banen die opengesteld zijn voor autoverkeer

7

Alle banen die niet zijn opengesteld voor autoverkeer