We vroegen een GIS-specialist en een adviseur assetdata van de provincies Drenthe en Noord-Brabant hoe zij NWB gebruiken en de samenwerking met NDW ervaren.
 

Wat is jullie functie bij jullie provincies?

Bart Zwiggelaar: “Als GIS-specialist werk ik met het Geografisch Informatiesysteem. Simpel gezegd maak ik kaarten op basis van tabelgegevens en geometrie.”

Stefan van Gerwen: “Ik ben adviseur assetdata bij de provincie Noord-Brabant. Met assetdata bedoelen we gegevens voor het beheer en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten. Maar ook over het soort asfalt dat ergens ligt, en wat voor bomen er in de berm staan.”
 

Hoe gebruiken jullie NWB?

Stefan: “Waar NWB voorheen vooral aan de kant van de verkeersdata zat, zien we nu die combinatie komen richting het assetmanagement. Daarbij heb je vraagstukken voor geluid, gladheidbestrijding; wat in principe gewoon het alledaagse beheer en onderhoud van de weg is.”

Bart: “Bij de provincie Drenthe gebruiken we nu vooral NWB Light, met alleen rijks- en provinciale wegen, om bijvoorbeeld een achtergrondje te maken met wegen. Of voor aantallen voertuigen tussen hectometerpalen, die te koppelen zijn aan NWB, en wanneer ik de vraag krijg hoeveel rotondes er zijn in Drenthe. Dat zijn geen diepgravende analyses, maar het zou een stuk lastiger zijn zonder NWB.

Maar binnenkort gaan wij NWB intensiever gebruiken, als wegennet voor SWUNG2 (Samenwerken in de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid). We moeten namelijk geluidsberekeningen maken op een bepaalde afstand van de weg en hebben daarvoor de precieze aslijnen nodig van de weg. Daar is NWB de belangrijkste bron voor.”
 

Hoe gaat bij jullie het aanleveren van gegevens aan NWB?

Stefan: “Bij de provincie Noord-Brabant proberen we te voldoen aan de eis van het NWB: zes weken voor ingebruikname van een weg de gegevens opleveren. Dat is vaak een uitdaging maar lukt ons steeds beter, omdat we aan de slag gaan met wegontwerpen, waaruit we de gegevens genereren die naar het NWB gaan.”

Bart: “Dat gaat bij ons helaas nog wat minder. Doordat we NWB dus weinig gebruikten de afgelopen jaren, was de noodzaak er niet voor onszelf. Als er dan niet genoeg fte is, of geen mensen die de data echt moeten maken, dan is dit een van de eerste dingen die niet meer gedaan wordt.”
 

Hoe ervaren jullie tot nu toe de samenwerking tussen NWB en NDW?

Bart: “Het is fijn dat NDW breder zicht heeft op allerlei gegevens die voorhanden zijn ten aanzien van verkeer. Een recent mooi voorbeeld van kruisbestuiving is het verkeersbordenbestand, dat koppelbaar en onderling uitwisselbaar is. Het is mede met het oog op het verbeteren van NWB gemaakt, in opdracht van NDW. Daar zit leuke potentie in wat betreft data-analyse en verbetering van NWB. Als de twee partijen niet zo met elkaar samen zouden werken, zou je er misschien pas na een paar jaar achter komen dat de een een bestand heeft dat de ander ook kan gebruiken.”

Stefan: “Wij zijn ook zeer positief. We hebben veel meer contact met andere wegbeheerders, hoewel die groep nog veel te klein is. Maar de beweging naar NDW is erg goed geweest. Daardoor zit het dichter op de toepassing en dan merk je dat het gebruik gaat groeien, en ook de bewustwording van gebruikers groeit. Je ziet dat het NWB meer gaat leven.”

Bart: ”Ik vind het ook fijn dat NWB nu geen pure Rijkswaterstaat-aangelegenheid meer is, zodat er breder nagedacht kan worden. Een positieve zaak dat de belanghebbenden, zoals ik namens de provincie Drenthe, direct aan tafel zitten.”
 

Hoe zien jullie de toekomst van NWB?

Stefan: “Het NWB zou door de 400 Nederlandse wegbeheerders op orde gehouden moeten worden. Momenteel levert een derde daarvan actief gegevens. Achter de rest van de beheerders moet NWB zelf aan, waardoor het meer bezig is met het inwinnen van de gegevens, dan met het daadwerkelijk toepassen. Ik zou graag zien dat NWB van ontzorgend naar verzorgend gaat: dat ze alles wat een beheerder aanlevert kunnen toepassen voor verkeerskundige toepassingen, datgene waar ze goed in zijn.
Ik denk dat er bij andere beheerders nog wat afstand zit tussen de inwinners van data en het gebruik, voor verkeerskundige zaken. Die verandering komt beetje bij beetje op gang; dat die gegevens belangrijk zijn voor hun analyses en hun dagelijkse werk.”

Bart: “Met SWUNG2 krijgt NWB bij ons nu inderdaad meer belang, waardoor we het meer op orde willen krijgen. Maar het kan nog steeds niet veel tijd kosten. Daardoor ben ik blij met de koppeling aan de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), zodat het toch beter bijblijft. Ik probeer te zorgen dat onderhoud van NWB zonder al te veel moeite beter geregeld kan worden. Dat zijn volgens mij meer procesafspraken dan dat het technische moeilijkheden zijn.”, besluit Bart.

Stefan: “Ik vind dat we naar een wettelijke verplichting toe moeten. Daarheen is al een beweging ingezet via de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). De bedoeling is dat NWB onderdeel wordt van die SOR. Als dat straks wettelijk geregeld is, ben je verplicht als wegbeheerder om bij het gegevens aanleveren te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.”
 

Zwiggelaar Van Gerwen.jpg