Al enkele jaren beheert Matrixian data-items voor de logistieke sector in opdracht van het ministerie van IenW. Deze data zijn vrijwel allemaal gebaseerd op verkeersborden. Het ministerie heeft daarom aan NDW gevraagd deze data en de ontsluiting daarvan in de loop van 2024 voor de logistieke dienstverleners in beheer te nemen en daarvoor de applicatie George te laten gebruiken door de wegbeheerders.

Zie hieronder de nieuwsbrief die onlangs verstuurd is aan de gebruikers van het Data voor Logistiek-platform.


Van: DMI-ecosysteem Platform <info@dmi-ecosysteem.nl>
Verzonden: dinsdag 21 november 2023 13:32
Aan: Nationaal Dataportaal Wegverkeer <mail@servicedeskndw.nu>
Onderwerp: Data voor Logistiek beschikbaar via Nationale Wegenbestand

Overdracht Data voor Logistiek

Image

 

Beste,

 De data-items van Data voor Logistiek worden in het aankomende jaar overgezet naar het Nationaal Wegenbestand, het NWB.  Het NWB is een betrouwbaar open databestand met alle openbare wegen in Nederland. Met de overdracht wordt de data beschikbaar voor een grotere groep gebruikers. Gebruikers van het Data voor Logistiek-platform krijgen met de overdracht naar het NWB toegang tot meer data.

 Aanleveren in het NWB 

Als wegbeheerder kun je per direct de volgende data-items aanleveren in het NWB en beheren in de nieuwe muteerapplicatie George
•    Lengte-, breedte-, hoogte-beperkingen 
•    Aslast- en (totaal)gewichtbeperkingen 
•    Vrachtwagen inrijverboden

 De instructies en een inlog account voor het aanleveren van data in het NWB kun je op aanvraag verkrijgen via mail@servicedeskndw.nu

 Aanleveren in het Data voor Logistiek-platform

De resterende logistieke data-items worden nog verzameld in het Data voor Logistiek-platform. Het gaat om de volgende data-items: 
•    Milieuzones en Zero-emissie zones 
•    Routes voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen 
•    Laad- en losplaatsen 
•    Parkeerplaatsen vrachtwagens 
•    Parkeerverboden vrachtwagens 
•    Te vermijden zones 

 De instructies voor het aanleveren van data in het Data voor Logistiek-platform vind je hier. Informatiebedrijf Matrixian Group blijft het komend jaar verantwoordelijk voor het verzamelen en verrijken van deze data-items. Het ministerie van IenW heeft het contract met Matrixian voor deze taak verlengd tot september 2024. In het aankomende jaar worden alle logistieke data-items overgedragen aan het NWB. Een planning daarvoor wordt te zijner met je gedeeld vanuit het NWB-team.

 Gebruik van de data

Als logistieke gebruiker of afnemer van de data kun je de data uit het NWB verkrijgen via de NWB-website. De data over verkeersborden zijn te downloaden en online in te zien via de applicatie George

 Overdracht contactpersoon 

Robbert Janssen (IenW directie Mobiliteit en Gebieden) heeft per 1 september 2023 de projectleiding overgedragen aan Eric van der Ster (IenW directie Wegen en Verkeersveiligheid). 

 Eric is vanaf 1 september opdrachtgever voor zowel Matrixian Group als het NWB. De NDW servicedesk (mail@servicedeskndw.nu) is aanspreekpunt voor wegbeheerders (bronhouders) en de logistieke sector (afnemers, gebruikers). Ook voor contact over de wegkenmerken en verkeersborden in het NWB kun je contact opnemen met de servicedesk van NDW. 

 We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen kun je uiteraard contact opnemen. 

 Hartelijke groet,

 Eric van der Ster
Robbert Janssen

 

NB. Je ontvangt deze email omdat je geregistreerd staat als gebruiker van het Data voor Logistiek-platform en/of omdat je geregistreerd staat in de verzendlijst van het thema Slimme Logistiek van het DMI-ecosysteem (voorheen programma Slimme Duurzame Verstedelijking en Logistiek)