Beste NWB gebruiker,

Per 1 april 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan het Nationaal Wegenbestand. Het onderliggend datamodel is gewijzigd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor een gedetailieerdere notering van de wegen in het NWB.

1. Dit zijn een toevoeging van de S- en U-routes. Naast de E-, A- en N-routes gaan Stadsroutes en Uitwijkroutes in het NWB voor kunnen komen.

2. De Rijrichting is een verplicht veld geworden. In voorgaande versie werd alleen een rijrichting ingevuld wanneer deze bekend was en leeg gelaten voor de rijrichting 'beide'. Sinds in Nederland altijd een rijrichting te bepalen is, is Rijrichting een verplicht veld geworden.
De volgende waarde zijn mogelijk in het NWB:
H = Heen
T = Terug
B = Beide
O = Onbekend

3. Er zijn enkele nieuwe baansubsoorten bijgekomen in het NWB, namelijk:
OVB = OV-baan
CADO = Calamiteiten doorgang
TRB = Turborotondebaan
RP = Ruiterpad 
VV = Vliegverkeer
PP = Parkeerplaats 
PC = Parkeerplaats tbv carpool
PR = Parkeerplaats P+R
VD = Veerdienst


Door de datamodel wijziging zullen komende maanden meer uitbreiding komen op het NWB. Dit heeft tevens gevolg op de structuur van het bestand. Denk aan aanvullende kolommen met de relatieve hoogte van wegvakken ten opzichte van elkaar (tunnel of viaduct), of een wegbeheerdersbenaming (alternatieve benaming van een wegvak). De exacte datum is van deze wijziging nog onbekend.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u zich wenden tot het NWB team via serivcedesk-data@rws.nl.
Als u mutaties voor het NWB heeft, kunt u deze toesturen naar nwb@rws.nl.

Met vriendelijke groet,
Stan Banach