Vorig jaar is een proef uitgevoerd met 5 gemeenten om de schoolzones digitaal weer te geven in de systemen van een aantal serviceproviders. De serviceproviders en de verkeersdeelnemers reageerden hier zo enthousiast op dat besloten is dit landelijk uit te rollen.
NDW heeft de schoolzones van basisscholen met behulp van luchtfoto’s en verkeersborden zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

In de animatie wordt uitgelegd hoe de gegevens verzameld worden en hoe automobilisten in de auto gewaarschuwd kunnen worden voor schoolzones.

Om de in-car waarschuwing voor schoolzones op landelijke schaal toe te kunnen passen, moet de data eerst op orde zijn. Scholen zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie over schooltijden. Ze kunnen deze gegevens controleren en aanpassen via Scholenopdekaart.nl.

Gemeenten zijn (vanuit hun rol als wegbeheerder) bronhouder voor de data over de locaties van schoolzones. Ze kunnen de locatiedata van schoolzones in de applicatie George aanvullen, muteren en valideren. En velen hebben dat al gedaan.

Afgelopen periode zijn een aantal webinars georganiseerd over hoe dit werkt in George. Heb je de webinars niet kunnen bijwonen? Niet getreurd, via de website van VM-IVRA kun je een webinar terugkijken : 

Terugkijken webinar controleren schoolzone gegevens - VM-IVRA

De informatie over schoolzones gaat eind juli naar de serviceproviders die dit kunnen verwerken in hun navigatiesystemen.