Voor de omgevingswet, onderdeel geluid, is het noodzakelijk dat de hoogte van de weg wordt weergegeven. Het NWB heeft hiermee een eerste stap gezet.

Op 1 januari 2022 treedt de omgevingswet in werking. Dit betekent dat er gegevens beschikbaar moeten zijn, waarmee initiatiefnemers plannen kunnen maken. Voor het onderdeel geluid betekent dit dat de geluid(bron)gegevens opgenomen moeten worden in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

Een categorie van die geluid(bron)gegevens, namelijk de hoogte van de weg, wordt ontsloten via het nationaal wegenbestand. Alleen de hoogte van provinciale wegen en rijkswegen hoeven te worden ontsloten. Het gaat om de volgende onderdelen:

-          Hoogte van de weg per rijbaan en 3 hoogtelijnen van het maaiveld aan weerszijden van de rijbaan;

-          Hoogte van toekomstige wegen, 4 weken nadat een projectbesluit is genomen inclusief 3 hoogtelijnen aan weerszijden van de rijbaan.

Er is een eerste versie van het hoogtebestand op basis van het NWB verschenen.  Dit bestand bevat nog niet de 3 hoogtelijnen aan weerszijden van de weg en ook de toekomstige wegen zijn nog niet opgenomen. Ook is de hoogte op sommige delen van de wegen nog niet juist weergegeven. Dit jaar zal worden benut om het bestand volledig en kloppend te krijgen. Het hoogtebestand kan nu wel worden gebruikt voor review en om te identificeren, waar de informatie juist is.

De gebruikte bronnen om hoogte toe te kennen aan de weg zijn: algemeen hoogtebestand Nederland (AHN3), digitaal topografisch bestand (DTB) en CAD- en GIS-bestanden van provincies en Rijkswaterstaat. Bronnen die in de volgende levering zullen worden gebruikt, zijn: AHN4, de 3D basiskaart en mobile mapping.

Updates van het hoogtebestand komen in 2021 op de volgende data uit: 1 mei, 1 september en 1 december. Het streven is ervoor te zorgen dat als eenmaal de juiste hoogte aan het NWB is toegekend, dat deze niet meer zal veranderen. Ook als er nieuwe (nauwkeuriger) broninformatie beschikbaar komt van de hoogte. Verandering in de hoogte zal alleen worden doorgevoerd in het bestand als de weg wordt gemuteerd in het veld.

Het bestand is te vinden via de link op de volgende webpagina.