Donderdag 16 november was er een special van de werkgroep wegkenmerken, die geheel gewijd was aan kruispunten en kruispuntinformatie.

De afgelopen tijd komt er een steeds grotere roep om kruispunten in het NWB te identificeren en daaraan ook allerlei informatie te koppelen, zoals bijvoorbeeld VRI’s, opstelstroken en afslagbewegingen.

Afbeelding2.pngAfbeelding1.png

Verkenningen

Er zijn allerlei verkenningen uitgevoerd om na te gaan welke behoeftes er zijn en hoe kruispunten geregistreerd kunnen worden. Deze onderzoeken zijn allemaal gepresenteerd in deze special. Het gaat om:    

De presentaties zijn ook te vinden op de Documenten pagina van deze website. 

Stellingen

Ter afsluiting hebben de deelnemers met elkaar gediscussieerd over een aantal stellingen. Deze zijn te vinden in de presentatie met de agenda van de bijeenkomst.

Agenda Special Kruispunten

De komende tijd zullen de behoeftes aan kruispuntinformatie verder worden onderzocht, zodat met de juiste inwinning van de data kan worden gestart.