In november 2020 is 65,5% van alle NWB wegvakken geometrisch gecorrigeerd. Daarmee is de ligging van de NWB wegvakken verbeterd. Dit is van groot belang voor de implementatie van SWUNG2 (geluidwetgeving).

Het doel was om na te gaan of het mogelijk is om de geometrie van het NWB via een volledig automatisch proces te optimaliseren op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).  Een randwaarde was om géén nieuwe wegvakken te creëren, maar om bestaande geometrieën te corrigeren. Hierdoor blijft de huidige structuur en topologie van het netwerk intact. De geometrie van een wegvak is immers niet meer dan een attribuut van het netwerk en kan daardoor afzonderlijk worden aangepast. Daarnaast moet het proces reproduceerbaar zijn, het proces moet per gemeente kunnen worden toegepast en het proces moet toegepast kunnen worden op actuelere versies van de brondata. Als basis is de BGT genomen. De ligging van de hartlijn van de weg wordt hierdoor genormeerd op een door de wegbeheerder vrijgegeven wegdeel, en daarmee volgt het NWB indirect de kwaliteit van de wegbeheerder in accuratesse.

Er is een algoritme ontwikkeld dat door middel van slimme selecties uit de BGT wegdelen selecteert die overeenkomen met wegdelen van het NWB. Vervolgens is de wiskundige hartlijn op de geselecteerde wegvlakken gegenereerd. Door verschillende iteratieve processen is selectie van wegvakken vergroot. Uiteindelijk levert dit een gegenereerde hartlijn op die in het midden van het wegvlak ligt en daarmee het NWB representeert.  

 Vooralsnog zijn alleen gemeentelijke wegen gecorrigeerd. Op het moment wordt ook gewerkt aan de correctie van de Rijks- en Provinciale wegen.

 Er bestaat ook een mogelijkheid om nog meer wegvakken geometrisch te corrigeren, alleen vergt dit handwerk. Door het aanvullend (de)selecteren van BGT vlakken kan een betere match ontstaan tussen de BGT en het NWB. Hiermee zou een geometrische correctie van rond de 95% bereikt kunnen worden.

 U kunt het gecorrigeerde NWB vanaf 1 december zelf bekijken via de standaard open data portalen.NWB geometrisch gecorrigeerd.jpg

De stippellijnen zijn de oude NWB wegvakken, Groen zijn geometrisch gecorrigeerde NWB wegvakken.

Een ander voorbeeld kunt u hieronder bekijken: 

geometrische correctie.png De

In rood is de oude versie van het NWB te zien en in groen is de geocorrectie te zien.