Rijkswaterstaat werkt aan het compliant maken van het NWB inzake BAG. Door een fout in de conversie hebben een aantal wegvakken uit het NWB in juli 2019 een verkeerde woonplaatsnaam verkregen.

Dit waren vooral wegvakken van gemeenten, waarbij sprake was van een gemeentelijke herindeling, zoals bijvoorbeeld: Altema, Beekdaelen, Groningen, Het Hogeland, Hoeksche Waard, Molenlanden, Noardeast-Frysland, Vijfheerenlanden, West Betuwe en Westerkwartier.

In de versie van het NWB van 1 september jongstleden is dit gecorrigeerd.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Productieteam NWB