Sinds begin 2020 werkt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer aan een verbeterd Nationaal Wegenbestand. NDW-directeur Chris de Vries vertelt over zijn ervaringen tot nu toe.

Hoe is de samenwerking met het NWB ontstaan?
“Verbeteringen aan het NWB gebeurden altijd op initiatief van Rijkswaterstaat. Andere overheden waren daar niet bij betrokken, en dat werd als een gemis gezien. Dan heb je minder draagvlak, en geen mede-eigenaarschap van die ontwikkeling van het wegenbestand. De stuurgroep heeft toen bedacht de vraagarticulatie bij ons neer te leggen. Wij organiseren een structuur waarin de partners hun wensen over het NDW kwijt kunnen. Daar besteden ze ook middelen en geld aan, ze werken mee. En vooral: ze prioriteren de acties die we moeten doen. Want het is belangrijk dat je dat samen doet. Dat faciliteert het NDW.”

Vraagarticulatie?
“In overleg wordt er besproken tot in welk detail NDW bepaalde uitbreidingen gaat doen; dat noemen we vraagarticulatie. Een voorbeeld van een uitbreiding is bijvoorbeeld de toevoeging van fietspaden, op verzoek van en met budget van andere overheden.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
"We hebben twee nieuwe mensen aangetrokken en hebben van de overlegstructuur, zoals wij die hadden voor NDW, een kopie gemaakt, specifiek voor het NWB. Met ook een partneroverleg met de direct betrokken overheden die alles voorbereiden en voor bespreken. En een opdrachtgeversberaad over de begroting, het jaarplan en de belangrijkste opdrachten die we gaan realiseren. En dat loopt heel goed; we komen vaak bijeen, mensen zijn enthousiast en ze doen goed mee. Voor sommige opdrachtgevers is het nog een nieuwe tak van sport om ook over deze materie te gaan. Maar ik ben heel tevreden over hoe dat is opgepakt. Er is veel geproduceerd, zoals de toevoeging van rijrichtingen en de hoogteligging van wegen. Er is ook een goede sfeer en mensen zien het nut ervan in. Ook al is het voor sommige wennen om mede-eigenaar te zijn, en om te zien wat ze er zelf aan hebben. Provincies hadden eerst zelf ook bestanden, dat is nu allemaal geïntegreerd.”

Het eerste jaar zit er nu op, hoe gaat het verder?
Wij willen nog meer samenwerken en nog meer partners aantrekken, zoals de politie en nood- en hulpdienstenorganisaties. Er is een project gaande vanuit het ministerie om het NWB op te nemen in het kader van de basisregistraties, de BAG en de BGT, dan zou het NWB daar ook onderdeel van worden. Het voordeel daarvan zou zijn dat het leveren van op te nemen gegevens een wettelijke plicht wordt. Dan weet je zeker dat iedereen gegevens gaat aanleveren. Dat is onze belangrijkste weg en met die discussie zijn we nu bezig.”

Met welke gegevens zou je het wegenbestand nog verder willen verrijken?
We willen uiteindelijk ook wegkenmerken toevoegen die van invloed zijn op de verkeersveiligheid, waarop de wegbeheerder een risicogestuurd veiligheidsbeleid kan ontwikkelen. Dan moet je denken aan de breedte van een weg(helft), welk soort voertuigen mogen op welke wegen rijden, en in de toekomst ook bomen langs de weg die van invloed zijn op de verkeersveiligheid.”

Hoe zie je het NWB het liefst verder ontwikkelen?
"Wij willen hét wegenbestand voor overheidsinformatie van Nederland worden, van alle overheden samen. Zodat partners voor het beheer van hun infra het NWB als basis gaan gebruiken. Dan kunnen we in Nederland allemaal op dezelfde manier registreren en wordt het NWB het vertrekpunt om meer gedetailleerde gegevens op te nemen. Verder zou het NWB kunnen worden ingezet voor assetmanagement. We hebben de wens om de vraagarticulatie met de partners samen te blijven doen, in plaats van de nu afgesproken drie jaar. Er is altijd verdere ontwikkeling nodig. De partners kunnen dan blijven aangeven wat ze in het wegenbestand willen laten weten."

Chris-de-Vries.png