Bart Wezeman is projectleider Regio en Ruimte bij het CBS. Hij vertelt over het belang van het NWB in zijn dagelijks werk en hoe hij aankijkt tegen de samenwerking met het NDW.

Hoe maak je bij het CBS gebruik van het NWB?
Dankzij het NWB kunnen wij nabijheidsstatistieken berekenen. Waar het NWB het stratenplan van Nederland is, is er ook een kaart van alle gebouwen: de BAG. Die leggen we op elkaar om erachter te komen hoe je van gebouw naar gebouw moet reizen. Zo koppelen we de lijntjes, de wegen, van het NWB met de stipjes: de huizen en andere gebouwen.

En dan?

Vervolgens berekenen we van het ene stipje (zoals bijvoorbeeld een school) de afstand tot andere stipjes, over de NWB-lijntjes. We groeperen die stipjes soms per wijk, gemeente of provincie om een gemiddelde afstand te berekenen. Dat noemen we dan een ruimtelijke analyse, omdat we de gebouwen ruimtelijk koppelen aan de wegen van NWB en per regio het gemiddelde berekenen. Veel van de verzoeken komen van ministeries. De laatste kwam van justitie: hoever is het rijden tot de dichtstbijzijnde rechtbank? Andere nabijheidsstatistieken die wij berekenen zijn die tot de dichtstbijzijnde huisarts, supermarkt of basisschool.

Heb je meer voorbeelden?

Er vindt jaarlijks een groot onderzoek plaats genaamd Onderweg in Nederland/ODiN. Daarbij wordt van mensen vastgesteld wat hun reisbewegingen zijn. Wij gebruiken daarvoor het NWB om de routes in kaart te brengen. Wij kunnen dan vaststellen dat er een bepaald aantal kilometer wordt afgelegd. Ook over fietspaden. Daarom zijn we blij dat het NWB ook daar veel aandacht aan besteedt. We gebruiken nu nog het Fietspadennetwerk van de Fietsersbond, maar dat bestand wil NWB graag integreren. Dan wordt het voor ons een beetje ‘one stop shopping’. Het bestand van de Fietsersbond heeft kenmerken die vrijwilligers noteren, bijvoorbeeld over verlichting. Dat zijn waardevolle zaken om te weten voor de verkeersveiligheid.

Van VWS kregen we de vraag: hoeveel wegen zijn er binnen de bebouwde kom, per maximumsnelheid? Wij projecteren dan de bebouwdekomgegevens van het Kadaster op het NWB. Zo kunnen we precies zien wat de verschillen zijn in snelheden binnen en buiten de bebouwde kom. Ook dat is belangrijke informatie om vast te stellen hoe het staat met de verkeersveiligheid. Al met al is het NWB voor ons van noodzaak. Met uitroepteken!

Wat vinden jullie van het NDW?

We zijn hartstikke blij dat we zo betrokken zijn bij het NDW. In het NWB zoals wij dat toepassen komen we soms gekke dingen tegen, zoals rotondes die niet zijn aangesloten op wegen. Of landingsstrips van vliegtuigen die zijn aangesloten op de autowegen. Dat kunnen we als betrokkene bij de gebruikersgroepen meteen teruggeven aan het NWB, zodat wij kunnen helpen het netwerk te verbeteren. Daar zijn we heel blij mee, zeker als we straks de verkeersbordendatabase kunnen koppelen aan het NWB; dan weet je nog exacter of er een maximumsnelheid van 80 naar 100 plaatsvindt, dat kunnen wij dan vaststellen op basis van die verkeersborden.