Hoe nauwkeurig is de data?

De positionele nauwkeurigheid van het NWB is opgemaakt in meters. Dit was de afgelopen jaren voldoende voor het gebruiksdoel van het NWB. Het NWB-programma werkt aan het normeren van de datakwaliteit.

Het NWB bevat idealiter de verkeerskundige hartlijnen van een rijbaan. Dat is de lijn die exact door het midden van de rijbaan loopt van het deel dat is opengesteld voor verkeer. Daardoor is het NWB afhankelijk van wegmarkering. Indien de wegmarkering niet bekend is wordt de fysieke hartlijn gebruikt. Om de ligging van de weg zo goed mogelijk te bepalen wordt de accuratesse altijd vergeleken met gegevens uit de BGT en BRT.