Hoe blijft het NWB actueel?

Voor gebruikers in de toepassingsgebieden 'Openbare orde en veiligheid' en 'Mobiliteit' is data die up-to-date is, essentieel. Zo gebruikt de politie het NWB onder meer om de locatie van een incident te bepalen. Actualiteit kan dan zelfs van levensbelang zijn. Gebruikers stellen daarom ook de hoogst mogelijke eisen aan het NWB.

We streven ernaar om zelfs wegen die nog in aanbouw zijn op te nemen in het NWB. Het bestand heeft dan al informatie over de weg voordat deze opengesteld is. Met die actualiteit hebben gebruikers in de dataketen gelegenheid om tijdig aanpassingen te doen in hun eigen toepassingen. Op deze manier wordt het NWB bijvoorbeeld ook geschikt om geluidsberekeningen te doen over een weg die nog moeten worden aangelegd.

Om de actualiteit van data te kunnen garanderen wordt ook gemeten aan de hand van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie (BRT). De Basisregistraties zijn belangrijk referentiemateriaal voor het NWB.