Opstellen analyses | Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gebruikt het NWB als bron voor bijvoorbeeld gladheidsbestrijding en analyses van luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Maar ook voor het plannen van nieuwe wegwerkzaamheden, zodat het verkeer over de Nederlandse Rijkswegen goed blijft doorstromen. Het NWB maakt het ook mogelijk om analyses op te stellen rondom o.a. parkeerdruk, bereikbaarheid en verkeersveiligheid maar ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Verkeersmodellen | Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt mobiliteitsbeleid aan de hand verkeersmodellen die gemaakt worden op basis van data uit het NWB. Bestaande data wordt gevisualiseerd om te voorspellen hoe het verkeer zich gaat gedragen op de weg. Zo wordt de data bijvoorbeeld gebruikt om gladheid op de weg te voorspellen.

Verkeersmodellen | Gemeenten en provincies

Gemeentes en provincies geven regelmatig opdracht om aan de hand van het NWB verkeersmodellen op te stellen. Hiermee worden knelpunten in het wegennet opgezocht en eventueel specifieke kruispunten waar het verkeer niet goed doorstroomt in kaart gebracht. Deze modellen worden ook gebruikt om verkeersplannen door te rekenen voor mogelijke alternatieve oplossingen om de doorstroming in het verkeer te verbeteren.