Het NWB staat of valt met goede data. Om te bepalen wanneer datakwaliteit NWB-waardig is, zijn drie speerpunten bepaald op grond van de behoeften van gebruikers; actualiteit, accuratesse en routeerbaarheid. Hieronder leggen we uit waarom die zo belangrijk zijn en hoe we kwaliteit per speerpunt meten.

Actualiteit

Voor gebruikers in de toepassingsgebieden openbare orde en veiligheid en mobiliteit is data die up-to-date is, essentieel. Zo gebruikt de politie het NWB onder meer om de locatie van een incident te bepalen. Actualiteit kan dan zelfs van levensbelang zijn. Gebruikers stellen daarom ook de hoogst mogelijke eisen aan het NWB. 

Om aan die eisen te voldoen worden zelfs wegen die nog in aanbouw zijn opgenomen in het NWB. Het bestand heeft dan al informatie over de weg voordat deze opengesteld is. Met die actualiteit hebben gebruikers in de dataketen gelegenheid om tijdig aanpassingen te doen in hun eigen toepassingen. Op deze manier wordt het NWB bijvoorbeeld ook geschikt om geluidsberekeningen te doen over een weg die nog moeten worden aangelegd.

Om de actualiteit van data te garanderen wordt ook gemeten aan de hand van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie (BRT). De Basisregistraties zijn belangrijk referentiemateriaal voor het NWB.

Accuratesse (ligging van de weg)

Het NWB bevat idealiter de verkeerskundige hartlijnen van een rijbaan. Dat is de lijn die exact door het midden van de rijbaan loopt. Maar het NWB is ook afhankelijk van wegmarkering. Daarom is afgesproken dat die hartlijn niet meer dan 5 meter mag afwijken van waar de lijn in de realiteit ligt. Om de ligging van de weg zo goed mogelijk te bepalen wordt ook de accuratesse altijd vergeleken met gegevens uit de BGT en BRT.

Routeerbaarheid

Het NWB is een bestand met routeerbare eigenschappen. Met de data kan een route worden berekend aan de hand van GPS. Het NWB is het enige bestand in handen van de overheid dat deze kwaliteit heeft. Daarom is er nog geen referentiebestand waaraan kwaliteit van routeerbare data te meten is. Wel kijken we naar de inrichting van de weg, verkeersregels en verkeersbesluiten. Op dit moment worden onvolkomenheden in de data verbeterd aan de hand van algoritmes. Die zetten we in op basis van feedback van onze gebruikers.