Nieuws

Het NWB is nooit af. Lees hier alles over wat er gebeurt om het NWB actueel en foutloos te houden. Met nieuws over samenwerkingen, nieuwe initiatieven en bijeenkomsten.

26-06-2024

Schoolzones landelijk uitgerold

Vorig jaar was er een proef uitgevoerd met 5 gemeenten om de schoolzones digitaal weer te geven in de systemen van een aantal serviceproviders. De serviceproviders en de verkeersdeelnemers reageerden hier zo enthousiast op dat besloten is dit landelijk uit te rollen. Lees meer
lees meer over Schoolzones landelijk uitgerold
24-06-2024

Nieuwe functionaliteiten George

We zijn verheugd de nieuwe verkeersborden api aan te kunnen kondigen, versie 4.0 zal naar verwachting eind juli beschikbaar komen. De milieuzones zijn opgenomen in George; bekijk waar ze liggen en welke regels er gelden. Lees meer
lees meer over Nieuwe functionaliteiten George
21-06-2024

NDW creëert landelijk overzicht Gevaarlijke stoffenroutes

In de NWB-nieuwsbrief van november 2023 is aangekondigd dat Data voor Logistiek in 2024 wordt overgebracht naar het NDW. Onderdeel hiervan zijn de routes voor gevaarlijke stoffen (beeld IenM/Beter Benutten). Lees meer
lees meer over NDW creëert landelijk overzicht Gevaarlijke stoffenroutes
21-05-2024

Update - BST_CODE wordt een verplicht veld

In het NWB product van juni 2024 zullen alle wegvakken waar het attribuut 'Baansubsoort' (BST_CODE) nu leeg is worden gevuld met de code 'RB'. Lees meer
lees meer over Update - BST_CODE wordt een verplicht veld
26-04-2024

Alle zebra’s in Nederland gespot

In opdracht van de Taskforce verkeersveiligheidsdata zijn alle zebrapaden in Nederland in beeld gebracht. Met deze informatie kunnen wegbeheerders en beleidsmakers betere beslissingen nemen om het verkeer in Nederland weer een stukje veiliger te maken. Lees meer
lees meer over Alle zebra’s in Nederland gespot
08-04-2024

Nieuwe functionaliteiten in George

Het jaar 2024 begon met een reeks updates voor de George-applicatie met een focus op gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De belangrijkste verbeteringen worden in dit artikel op een rij gezet. Lees meer
lees meer over Nieuwe functionaliteiten in George
04-04-2024

Informatie over logistieke verkeersborden

In de nieuwsbrief van november 2023 is aangekondigd dat Data voor Logistiek in 2024 wordt overgebracht naar het Nationaal Wegenbestand (NWB). Lees in dit nieuwsbericht meer over de aanpak hiervan. Lees meer
lees meer over Informatie over logistieke verkeersborden
02-04-2024

Update - Aanpassingen Baansubsoorten

Zoals eerder aangekondigd zal er een grootschalige wijziging plaatsvinden van een aantal baansubsoort codes. In de NWB versie van 1 april zullen de aanpassingen plaatsvinden voor de rotondes, de ventwegen en de veerdiensten (in totaal circa 19.000 wijzigingen). Lees meer
lees meer over Update - Aanpassingen Baansubsoorten
22-03-2024

Online gebruikershandleiding NWB gepubliceerd

Begin deze maand is de eerste versie van de Online Handleiding van het Nationaal wegenbestand gepubliceerd op NDW Docs. In deze handleiding zijn verschillende losse handleidingen samengebracht en geactualiseerd. Lees meer
lees meer over Online gebruikershandleiding NWB gepubliceerd
19-02-2024

Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"

Bij het opruimen van de NWB archieven kwamen we dit mooie artikel tegen over de Dienst Verkeersongevallen registratie (kortweg de 'VOR'). Hierin wordt onder andere het Verkeersongevallen-registratie Locatienetwerk (VLN) beschreven, de voorloper van het NWB Wegen. Lees meer
lees meer over Uit de oude doos: "U spreekt met de VOR"
27-11-2023

Data voor Logisitiek

Al enkele jaren beheert Matrixian data-items voor de logistieke sector in opdracht van het ministerie van IenW. Deze data zijn vrijwel allemaal gebaseerd op verkeersborden. Het ministerie heeft daarom aan NDW gevraagd deze data en de ontsluiting daarvan in de loop van 2024 voor de logistieke dienstverleners in beheer te nemen en daarvoor de applicatie George te laten gebruiken door de wegbeheerders. Lees meer
lees meer over Data voor Logisitiek
24-11-2023

Verkenning Kruispunten

Op donderdag 16 november was er een bijzondere bijeenkomst van de werkgroep wegkenmerken, die geheel gewijd was aan kruispunten en kruispuntinformatie. In dit overleg zijn de verschillende verkenningen die afgelopen periode zijn uitgevoerd gepresenteerd. Lees meer
lees meer over Verkenning Kruispunten