Nieuws

Het NWB is nooit af. Lees hier alles over wat er gebeurt om het NWB actueel en foutloos te houden. Met nieuws over samenwerkingen, nieuwe initiatieven en bijeenkomsten.

10-04-2020

Hoogte-informatie toegevoegd aan NWB voor Omgevingswet

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) voegt hoogte-informatie toe en zet daarmee een belangrijke stap om tegemoet te komen aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan de gegevens en het kaartmateriaal die het Rijk en de provincies moeten leveren voor het onderdeel geluid en luchtkwaliteit. Lees meer
lees meer over Hoogte-informatie toegevoegd aan NWB voor Omgevingswet
03-04-2020

Per 1 april 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan het Nationaal Wegenbestand

Beste NWB gebruiker, Per 1 april 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan het Nationaal Wegenbestand. Het onderliggend datamodel is gewijzigd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor een gedetailleerdere notering van de wegen in het NWB. Lees meer
lees meer over Per 1 april 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan het Nationaal Wegenbestand
01-11-2019

Gemeenten zetten eerste stap richting objectenregistratie

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat de ligging van sommige straatnamen lastig is te bepalen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject gestart om de gegevens over straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB verder op elkaar af te stemmen. Lees meer
lees meer over Gemeenten zetten eerste stap richting objectenregistratie
10-10-2019

Kwartiermaker fase samenwerking NWB van start!

Eric van der Ster (Programmanager Samenwerking NWB) legt in zijn inleidende presentatie uit dat met de start van de kwartiermakersfase feitelijk een einde komt aan het Programma Samenwerking NWB. Lees meer
lees meer over Kwartiermaker fase samenwerking NWB van start!
Nieuws item
26-09-2019

Foutieve woonplaatsnamen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is opgelost

Door een fout in de conversie hebben een aantal wegvakken uit het NWB in juli 2019 een verkeerde woonplaatsnaam verkregen. In de versie van het NWB van 1 september jongstleden is dit gecorrigeerd. Lees meer
lees meer over Foutieve woonplaatsnamen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is opgelost
Nieuws item
06-06-2019

De 1 juni NWB versie is vertraagd

De interne kwaliteitscontrole heeft uitgewezen dat er tijdens het publicatieproces enkele zaken verkeerd zijn gelopen binnen het NWB. Lees meer
lees meer over De 1 juni NWB versie is vertraagd
04-04-2019

NWB-partijen besluiten over samenwerking

In 2016 opende Rijkswaterstaat het gesprek over het bestand met andere wegbeheerders over een nieuwe samenwerking voor het NWB. Lees meer
lees meer over NWB-partijen besluiten over samenwerking
02-04-2019

Nieuw proces garandeert kwaliteit van NWB

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) wordt vanaf 1 april in stand gehouden op basis van drie basisregistraties. Lees meer
lees meer over Nieuw proces garandeert kwaliteit van NWB
01-04-2019

Het ABC van de basisregistraties

Om een zo actueel mogelijk NWB te waarborgen, wordt het bestand ook gevoed door data uit drie basisregistraties. Lees meer
lees meer over Het ABC van de basisregistraties
29-03-2019

NWB slaat positieve weg in volgens Allianz

De medewerkers van de alarmcentrale bij verzekeringsmaatschappij Allianz werken iedere dag met het Nationaal Wegenbestand (NWB). Lees meer
lees meer over NWB slaat positieve weg in volgens Allianz
28-03-2019

De 3 speerpunten van NWB-data

Om te bepalen wanneer datakwaliteit NWB-waardig is, zijn drie speerpunten bepaald op grond van de behoeften van gebruikers; actualiteit, accuratesse en routeerbaarheid. Lees meer
lees meer over De 3 speerpunten van NWB-data